الکتروموتور AEG از تولیدات شرکتی بنام Edison Gesellschaft می باشد. این شرکت بسیار با اهمیت و کاربردی در سال 1883و درشهر برلین افتتاح شد. شرکت AEG  در ابتدای فعالیت خود، تعداد محدودی از اختراعات مخترع آمریکایی وارد چرخه ی شرکت کرد و به تولید آن ها پرداخت . لامپ‌های الکتریکی از اولین تولیدات این شرکت بسیار با ارزش بوده است.

الکتروموتور شرکت AEG

هیچ محصولی یافت نشد.