سایش چرخ دنده های گیربکس صنعتی

سایش چرخ دنده های گیربکس صنعتی

چرخ دنده ها در سیستم های انتقال نیرو نقش اصلی را بازی می کنند. این چرخ دنده ها بسته به سایزی که دارند، نیرو را به میزان لازم انتقال می دهند. تمام گیربکس های صنعتی با عملکرد چرخدنده های خود